Vergoedingen

Vergoedingen vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Fysiotherapie Centrum Velp heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
Behandelingen Fysiotherapie worden voor een deel vanuit het aanvullende pakket (niet-chronische aandoeningen) en voor een deel vanuit het basispakket (chronische aandoeningen) vergoed.

Voor jongeren tot 18 jaar worden de behandelingen de eerste 18 maal vanuit de basisverzekering vergoed. Een eventueel vervolg wordt vanuit de aanvullende verzekering (of in een chronische situatie vanuit de basisverzekering) vergoed.

Mocht u niet of onvoldoende aanvullende verzekerd zijn neemt u dan contact met ons op?

Wij bekijken dan samen met u uw situatie en treffen een eventuele regeling.

Eigen risico.

De meeste behandelingen fysiotherapie (vanuit de aanvullende verzekering) tellen niet mee voor het eigen risico. Behandelingen vanuit de basisverzekering (voor chronische aandoeningen) daarentegen wel.
Bij jongeren onder de 18 jaar geldt nooit een eigen risico.

Praktijktarieven.

De praktijktarieven gelden voor personen boven de 18 jaar die niet aanvullend verzekerd zijn..

Zitting Fysiotherapie € 30,00
Zitting lymfedrainage/oedeemtherapie € 44,60
Toeslag voor aan huis behandeling € 12,50
Toeslag voor behandeling in inrichting (bv. een verzorgingshuis) € 12,50
Screening (zonder verwijzing) € 12,00
Intake na screening € 37,50
Screening en intake op één dag € 47,50
Intake na verwijzing € 37,50
Extra lange zitting bij complexe zorgvragen € 44,60
Eenmalig uitgebreid fysiotherapeutisch consult (inclusief verslag) op verzoek van arts € 54,00
Rapportage aan derden (incl. kosten) € 34,00
Uitgebreide rapportage aan derden (incl. kosten) € 67,00